Mount Power Kodeks rodzinny i opiekuńczy Pokrewieństwo Start konsumeryzm koniektura koparka JCB
 

niunia małe i duże rzeczy

Temat: malzenstwo z kuzynka
Kamil Golaszewski wrote: pietruszek wrote: Czy małzenstwo a takze inny zwiazek z kuzynka tj.. corka siostry mojego ojca :) jest legalne? jesli nie... tak art.14 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Kro0101.html Ponieważ pytający wspomniał o miłych duszach ;) dodam, że kościelne Prawo Kanoniczne uznaje za przeszkodę pokrewieństwo boczne do 4 stopnia włącznie, choć przy 3 i 4 stopniu (sytuacja z pytania to 4...
Źródło: topranking.pl/1854/malzenstwo,z,kuzynka.phpTemat: malzenstwo z kuzynka
kachna.pl <kathre@poczta.onet.pl wrote: Kamil Golaszewski wrote: pietruszek wrote: Czy małzenstwo a takze inny zwiazek z kuzynka tj.. corka siostry mojego ojca :) jest legalne? jesli nie... tak art.14 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Kro0101.html Ponieważ pytający wspomniał o miłych duszach ;) dodam, że kościelne Prawo Kanoniczne uznaje za przeszkodę pokrewieństwo boczne do 4 stopnia włącznie, choć przy 3 i 4 stopniu (sytuacja z...
Źródło: topranking.pl/1854/malzenstwo,z,kuzynka.php


Temat: Zmiana nazwiska - ktora dziedzina prawa?
... jest od rozstrzygnięcia kwestii regulowanych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.    2. Nadawanie nazwisk w trybie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiąże się z istniejącymi układami stosunków rodzinnych i pokrewieństwa. Natomiast...
Źródło: topranking.pl/1854/zmiana,nazwiska,ktora,dziedzina,prawa.php


Temat: Blizsza i dalsza rodzina ?
Szukam paragrafu w ktoryms z kodeksow, ktory mowi o tym kto jest blizsza a kto dalsza rodzina np. aresztowanego tzn. jak okresla sie pokrewienstwo rodzinne. Gdzie moge takie cos znalesc ? Jakieś wyjasnienie może będzie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym lub w prawie spadkowym. Tak okreslają kto jest w linii prostej, a kto inaczej spokrewniony.
Źródło: topranking.pl/1854/blizsza,i,dalsza,rodzina.php


Temat: pokrewieństwo, a zawarcie małżeństwa
małżeństwa pomiędzy rodzeństwem (drugi stopień pokrewieństwa w linii bocznej), oraz między krewnymi w linii prostej Podstawa prawna - art. 14. § 1.) Również obcowanie płciowe w podobnych układach pokrewieństwa, czyli tylko ze wstępnym, zstępnym, bratem lub siostrą zagrożone jest karą z art. 201 KK. Nawet Prawo Kanoniczne Kościoła Katolickiego zakazuje małżeństwa jedynie do czwartego stopnia pokrewieństwa bocznego i przewiduje możliwość zezwolenia przy większym niż 2 stopniu takiego pokrewieństwa (Kan. 1091 i 1078) Podsumowując - wasze pokrewieństwo jest zbyt dalekie, aby mogło być przeszkodą. Kasia :) <mailto: kathre@poczta.onet.pl
Źródło: topranking.pl/1854/pokrewienstwo,a,zawarcie,malzenstwa.php


Temat: obowiazek alimentacyjny dziecka
... Dz.U.1964.9.59 (U) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł II. POKREWIEŃSTWO DZIAŁ III Obowiązek alimentacyjny. tresc Ustawy przeslalem Tobie na priv'a. beny76 - ben@wp.pl
Źródło: topranking.pl/1857/obowiazek,alimentacyjny,dziecka.php


Temat: Jak mam wytłumaczyć to 5 letniemy dziecku?
> Jeżeli alimenty wynikają z pokrewieństwa, a nie władzy > rodzicielskiej, to dlaczego biologiczni rodzice (spokrewnieni) > dzieci adoptowanych przez rodziny adopcyjne, nie mają wobec nich > (swoich biologicznych dzieci) obowiązku ... wystarczy sobie poczytać kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,898,80387875,80387875,Jak_mam_wytlumaczyc_to_5_letniemy_dziecku_.html


Temat: Ja i on - dwa swiaty
nie zgdadzam sie z twoja interpretacją art. 14 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie można zawrzeć zwiazku małżeńskiego z ojcem, dziadkiem, pradziadkiem, synem, wnukiem, teściem, ojcem teścia, syn teścia, brat. W pozostałych przypadkach mozna zawrzec związek małżeński. Rodzenstwo: matka nupturientki i dziadek nupturienta to piaty stopien pokrewienstwa w linii bocznej. Skoro taki stopien pokrewienstwa nie jest wynieniony w ustawie, to oznacza, że mozna zawrzeć związek małżeński. Jeśli chodzi o kodeks prawa kanonicznego (nie jest on jednak źródłem obowiązującego prawa w Polsce) to kanon 1091 stanowi: § 1. W linii prostej pokrewieństwa nieważne...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,619,65722755,65722755,Ja_i_on_dwa_swiaty.html


Temat: ślub z kuzynem
14 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi: "Art. 14. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi." - i to wszystko, jeśli chodzi o pokrewieństwo i powinowactwo" W prawie kanonicznym przeszkoda jest natomiast taka: "9. Pokrewieństwo. Przeszkoda obowiązuje w linii prostej ... z siostrą cioteczną. Nieważne jest też małżeństwa z siostrą lub bratem ojca lub matki.". Ael w przypadku dalszego pokrewieństwa ta przeszkoda nie zachodzi. Powodzenia i szcześcia na nowej drodze życia! A...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,619,24774105,24774105,slub_z_kuzynem.html


Temat: równouprawnienie w Kodeksie Rodzinnym i Opiek.
równouprawnienie w Kodeksie Rodzinnym i Opiek. Zachęcam Was do odwiedzenia serwisu www.tata.pl . Mowa tam o dyskryminacji mężczyzn w obowiązującym obecnie Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Czytamy tam m.in. że "obecny kodeks rodzinny i opiekuńczy jest niezgodny z Konstytucją RP. Zwracał na to uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (RPO-405812-XI/02 z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie konieczności uzyskania zgody matki na uznanie dziecka). (...) Ustawa w znacznie szerszym zakresie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równouprawnienia mężczyzny i kobiety. Praktycznie wszystkie jej działy Tytułu II zatytułowanego Pokrewieństwo stanowią jaskrawy i wulgarny przykład dyskryminacji mężczyzny w życiu rodzinnym." Na tej stronie jest również projekt zmian kodeksu. Nb. co najmniej jeszcze kilka ustaw (np. o powszechnum obowiązku obrony, czy o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,212,2934902,2934902,rownouprawnienie_w_Kodeksie_Rodzinnym_i_Opiek_.html


Temat: Maria i Natalka wczoraj(mjm)
Marajko, z punktu widzenia polskiego prawa ( a dokładnie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) to nie ma żadnych przeszkód, żeby Łukasz i Natalia kiedyś się pobrali. Kodeks zakazuje małżeństw krewnych w linii prostej, a w linii bocznej tylko rodzeństwa (czyli krewnych drugiego stopnia). Co innego ze ślubem kościelnym, bo prawo kanoniczne zakazuje małżeństw do czwartego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej a więc również...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,433,80987879,80987879,Maria_i_Natalka_wczoraj_mjm_.html


Temat: Uczniowie zaadoptowali bezimienne mogiły
Uczniowie wzięli pod opiekę bezimienne mogiły W Wikipedii jest też o adopcji: Adopcja (łac. adoptio), przysposobienie, usynowienie - forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa. Przybranie dziecka ... w polskim prawie adopcja występuje pod nazwą przysposobienie i rozumiana jest jako prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 114-127). Głównym i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,71909684,71909684,Uczniowie_zaadoptowali_bezimienne_mogily.html


Temat: kazirodczy?
prawnie to w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - o ile dobrze pamiętam to już kuzyni mogą się żenić, a kościelnie to do księdza > casus jest taki: on jest synem brata przyrodniego jej babci :))) - to nie ma żadnego problemu prawnie to za dalekie pokrewieństwo
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,210,12363557,12363557,kazirodczy_.html


Temat: Anulowanie małżeństwa nawet jak mąż nie żyje.
Sytuację unieważnienia małżeństwa reguluje art.18 i następne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 18. Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,867,60279712,60279712,Anulowanie_malzenstwa_nawet_jak_maz_nie_zyje_.html


Temat: Adopcja polskiego dziecka
które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne. § 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania, jeżeli między przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,581,22978752,22978752,Adopcja_polskiego_dziecka.html


Temat: mój pierwszy post :)
... podst. prawna. artykuły Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Tytuł I Małżeństwo / II Prawa i obowiązki małżonków oraz Tytuł II Pokrewieństwo / Dział III - Obowiązek alimentacyjny powyższe akty znajdziesz na stonie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,13558079,13558079,moj_pierwszy_post_.html


Temat: Dostałam rozwód
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: Art. 119. § 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana. § 2. Sąd opiekuńczy może ze względu ... na rodzicu biologicznym tu różnica jeszcze jest w prawach nabywania spadków po przysposabiającym oraz stonia prawnego pokrewieństwa między przysposabianym a przysposabiającym pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,14542620,14542620,Dostalam_rozwod.html


Temat: rondo dwupasmowe
| To czy coś jest kodeksem czy nie, nie zależy od nazwy ustawy. | No to jestem naprawde ciekaw jak odrozniasz Kodeksy od innych ustaw :-) | Po wypełnianiu definicji kodeksu. | Na pewno nie po nazwie ustawy. No to jestem ciekaw jaka masz definicje :-) Dla kolejnych ciężko rozumujących, cytuję za słownikiem języka polskiego: "kodeks 1. <usystematyzowany zbiór przepisów prawnych, najczęściej ... u grzbietu . kodeksowy kodeks drogowy <zespół przepisów prawnych o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach kodeks dyplomatyczny <zbiór akt dawnych stanowiących dokumenty historyczne kodeks karny <zbiór przepisów normujących zasady obowiązywania ustawy karnej kodeks postępowania administracyjnego <zbiór przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji kodeks postępowania cywilnego <zbiór przepisów normujących właściwości sądów i postępowania przed nimi w sprawach cywilnych kodeks rodzinny i opiekuńczy <zbiór przepisów regulujących zagadnienia małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli" polecam lekturę: http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=kodeks A potem grzecznie odszczekać i przeprosić za swoją niewiedzę, zwłaszcza połączoną z pretensjami do tych co wiedzą więcej i...
Źródło: topranking.pl/1611/rondo,dwupasmowe.php


Temat: Czas rozjaśnić to co zaplątane. Konflikty praw w..
... wedle kodeksu r.o. są m.in. krewni w linii prostej (a więc także rodzice).Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma znaczenia wobec uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, bowiem nie oznacza pozbawienia więzów pokrewieństwa, zatem jest...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,212,28068077,28068077,Czas_rozjasnic_to_co_zaplatane_Konflikty_praw_w_.html


Temat: Kazirodztwo? Czy coś w tym jest?
rodzinnego i opiekuńczego: Art. 14. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. § 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków. P.S. Stopień pokrewieństwa liczy się w nast. sposób: w linii prostej: 1. nasz syn/córka lub ojciec/matka - to pierwszy stopień pokrewieństwa 2. nasz wnuk/wnuczka lub dziadek/babcia - to drugi stopień pokrewieństwa 3. nasz prawnuk/prawnuczka lub pradziadek/prababcia - to trzeci stopień pokrewieństwa - liste możesz tak kontynuować w nieskończoność w linii bocznej 1. pierwszego stopnia pokrewieństwa w linii...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16,15537573,15537573,Kazirodztwo_Czy_cos_w_tym_jest_.html


Temat: Śluby cywilne zawarte w Bytomiu są nieważne?
lub powinowactwo, przysposobienie, wady oświadczenia woli (nieświadome, błędne co do tożsamości narzeczonego, pod wpływem groźby bezprawnej), wady umocowania przy małżeństwie przez pełnomocnika. Jak widzisz, Jedlecki, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wymienił...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,760,67528877,67528877,Sluby_cywilne_zawarte_w_Bytomiu_sa_niewazne_.html


Temat: adwokat poszukiwany (unieważnienie małżeństwa)
Małżeństwo może być unieważnione tylko z następujących przyczyn: Wiek. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, ... stosunku pokrewieństwa w linii prostej, w linii bocznej (rodzeństwo, w tym przyrodnie i pozamałżeńskie), powinowactwa w linii prostej. Istnienie pomiędzy małżonkami stosunku przysposobienia. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i ... Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,92651654,92651654,adwokat_poszukiwany_uniewaznienie_malzenstwa_.html


Temat: darowizna nie wchodzi do wspolnoty?
Darowizny na rzecz tylko jednego z małżonków nie stanowią majątku wspólnego, ale majątek odrębny obdarowanego delikwenta i jako takie nie podlegają ewentualnemu podziałowi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza to wyraźnie: Art. ... brak innego mieszkania, bliskie pokrewieństwo), można być zwolnionym z podatku od darowizny, a jedynie płacić taksę notarialną. www.prawo.lex.pl/
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,10523871,10523871,darowizna_nie_wchodzi_do_wspolnoty_.html


Temat: NAZWISKO DZIECKA PO PRZYSPOSOBIENIU
zrobić? odp: złożyć wniosek o przysposobienie do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny > Czy mój przyszły mąż będzie figurował w dokumentach dziecka jako ojciec? odp: to zależy jaką formę przysposobienie wybierzecie, gdyż prawo polskie przewiduje trzy formy przysposobienia: 1) całkowite, czyli pełne nieodwołalne, 2) pełne, 3) niepełne. Przysposobienie pełne nieodwołalne stosuje się zawsze w sytuacji, gdy rodzice wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na ... Dziecko adoptowane otrzymuje nazwisko adoptującego oraz nabywa uprawnienia i obowiązki wynikające z pokrewieństwa (art. 121-122 k.r.o.; w kwestii spadkobrania stosuje się art. 937 k.c.). Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,16833183,16833183,NAZWISKO_DZIECKA_PO_PRZYSPOSOBIENIU.html


Temat: jak odnalezc siostre?
Prawnik raczej nic nie pomoże, bo wszystko w tym temacie jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym: Art. 121. § 1. Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. § 2. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. § 3. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, ... skorzystaj z porady w najbliższym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, tam wszystko ci wyjaśnią. Jeśli chodzi o detektywa to musisz się zastanowic co zrobisz z informacjami, które tą drogą uzyskasz... Co jeśli faktycznie siostra...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,615,97013186,97013186,jak_odnalezc_siostre_.html


Temat: Zmiana nazwiska - ktora dziedzina prawa?
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiąże się z istniejącymi układami stosunków rodzinnych i pokrewieństwa. Natomiast problematyka  z m i a n y  nazwiska została unormowana ustawą z dnia 15 listopada 1956...
Źródło: topranking.pl/1854/zmiana,nazwiska,ktora,dziedzina,prawa.php


Temat: darowizna części mieszkania na dziecko???????
iż: "Rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego{...} nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich". Tak więc, jeżeli mieszkanie jest ... jest ono obciążone hipoteką na rzecz banku kredytującego zgoda sądu opiekuńczego będzie wymagana.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,897,95258173,95258173,darowizna_czesci_mieszkania_na_dziecko_.html


Temat: Adpocja dla homoseksualistów...
i rozumiana jest jako prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 114-127). Artykuł 1141 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi: "Przysposobić może...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,29,73457356,73457356,Adpocja_dla_homoseksualistow_.html


Temat: alimenty od babci
w dalszej kolejności (np. ojciec nie jest w stanie płacić alimentów ponieważ nie posiada środków, to roszczenie można skierować do dziadków). 3. Zobowiązanie babci Jeśli w danym stopniu pokrewieństwa jest kilka ... dziecka). Zgodnie z art. 129 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym". Z powyższego wynika, że...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,60542890,60542890,alimenty_od_babci.html


Temat: pytanie o przysposobienie(adopcje)
pomocne będą podstawy prawne zawarte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym: "Art. 117. § 1. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego Art 118. 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście. § 2. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia. § 3. Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie ... przyznana. § 2. Sąd opiekuńczy może ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście ... pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. § 3. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. § 4. Skutki ... 121 § 3 nie stosuje się względem krewnych zmarłego, jeżeli w orzeczeniu o przysposobieniu sąd opiekuńczy tak postanowił. Art. 122. § 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez ... i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu postanawia, że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i z nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego. Przepisu tego nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców. § 3. Na wniosek przysposabiającego sąd opiekuńczy może w orzeczeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego. Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego zgodą. Przepis art....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,8625643,8625643,pytanie_o_przysposobienie_adopcje_.html